Vi som jobbar här

Ruben Strandberg

Ruben är ordförande i HSKAB. Han läser ekonomi på Handelshögsskolan i Göteborg. Dessutom spelar han i fotbollslaget Blatte United som vi sponsrar.

Beata Holmberg

Beata tog en kandidatexamen från konservatorsprogrammet i Göteborg 2015 med inriktning mot kulturhistorisk konservering. Hon har specialiserat sig på metallskulptur och har skrivit sin kandidatuppsats om aluminiumskulpturer.

Olga Stroganova

Metallkonservator och ädelsmed med utbildning och lång erfarenhet av metallkonservering från Orientaliskt Museum i Moskva.

Helena Strandberg

Helena är utbildad kulturhistorisk konservator utbildad vid Det Konglige Kunstakademiet i Köpenhamn (1986) och har specialiserat sig på konservering av metaller, speciellt bronsskulpturer utomhus. Hon har disputerat i ämnet (1997) vid Göteborgs universitet och varit internationellt verksam. Är VD i företaget och arbetar med förundersökningar, analyser, skadeinventering, projektledning, praktisk konservering, undervisning och kurser inom konservering.

Lisa Edgren

Lisa är målerikonservator med en Fil. masterexamen i kulturvård med inriktning konservering från Göteborgs universitet. Hon har en bakgrund som fri bildkonstnär och intresse för hållbar utveckling kring kulturmiljöfrågor. Hos Helena Strandberg Konservator AB har även arbetat med att bygga hemsidan.

Sona Holickova

Sona tog en kandidatexamen från konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet i Göteborg 2015. Hon har an bakgrund som klassisk arkeolog och stort intresse för Medelhavsområdet. Hon vill specialisera sig på sten och metallkonservering.

Laura Moradi

Laura tog 2002 en kandidatexamen i konsthantverk från Rhode Island School of Design i USA. Hon har lång erfarenhet som guld- och silversmed.

Angelika Fingal

Angelika började arbeta här som konservatorsassistent under sommaren 2014. Efter det bestämde hon sig för att bli konservator och hon går nu på konservatorsprogrammet på GU.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram