Ikaros

 

Sommaren 2014 konserverade vi stålskulpturen Ikaros av Palle Pernevi från 1966, efter en förundersökning med metodtest som vi utfört 2013. Arbetet utfördes på uppdrag av Kristianstad kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ikaros är en fontänskulptur i rostfritt stål som står uppställd på Kristianstad torg. Skulpturens yta har sedan lång tid tillbaka varit täckt av en hård tjock kalkkrusta och den rika ornamentiken och stålets glans var dold. Många olika metoder användes för att ta bort kalken som satt mycket hårt, bla blästring med glaspärlor.

Syftet var i första hand inte att avlägsna all kalkbeläggning från yta. Däremot ville vi uppnå en bra rengöringsnivå som kunde skänka skulpturen en slags återfunnen estetisk värdighet. Genom att ge strategiska ytor ett ”blänk” kan solen spela i dem och vattnet ge sin effekt, med resultat att skulpturen får ett nytt liv och ger ett intryck som ligger närmre konstnärens ursprungliga intentioner.

 

Packningarna till rör för vattenledning och pumpsystem sågs över.

Ikaros i verkstaden efter konserveringen efter konservering.

Metodtest - blästring.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Tjock krusta av kalk före konservering.

Tjock krusta av kalk efter konservering.

Instagram