Silverbibeln

 

På uppdrag av konservator Lars Björdal vid Universitetsbiblioteket i Uppsala undersökte Helena Strandberg, Silverbibelns pärmar okulärt och under mikroskop under en arbetsdag i Uppsala den 26 mars 2004. Syftet med undersökningen var att värdera tillståndet, ange möjliga skadeorsaker och ge förslag på fortsatta åtgärder.

 

Silverbibelns pärmar uppvisade en mycket tärd och rå silveryta där mikroskopiska flagor av metall spjälkas loss av vita korrosionsprodukter. Processen tycktes vara aktiv. Den matta mörka brungrå patinan bestod troligtvis av silverklorider (AgCl) som var vita, lila och grå. Svart sulfidpatina sågs inte i högre grad på metallytan. Inga analyser utfördes.

Silverbibelns pärmar och ryggparti uppvisade en generellt matt, brungrå yta.

Undersöknign av silverbibelns pärmar.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram