Bon Voyage

 

Skulpturen Bon Voyage, daterad 1992 av Carl Magnus, som är placerad utanför Knytpunkten i Helsingborg konserverades 2013.

 

Skulpturen utgörs av två bronsdelar placerade över en vattenbassäng med granitkant. Flera fontänmunstycken sprutar under sommarhalvåret upp vatten på bronsdelarna som belyses underifrån. Kalkbeläggning har därför uppkommit på nedre delen av skulpturen.

 

Kalkkrusta togs bort mekaniskt och med torrisblästring. Skulpturen retuscherades genom grönpatinering och vaxades efteråt.

Före konservering.

Efter konservering.

Mekanisk rengöring: bearbetning med hammare.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram