Christiestatyn

 

Christiestatyn på Museplass i Bergen, från 1864, är det äldsta offentliga porträttstatyn i Norge. Arbetet utfördes på uppdrag av Bergen kommuns, Konstmuseet. Skulpturen undersöktes och metoder testades för rengöring sommaren 2012 och konserveringen slutfördes sommaren 2013.

Skulpturen är rengjord och vaxad.

Blåagröna korrosionsutfällningar.

Rengjord och patinerad brons.

Skulpturen före konservering.

Efter konservering.

Före konservering.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram