Flöjtspelaren

 

Carl Milles Flöjtspelande ängel i Skövde konserverades 2012 efter en förundersökning samma år, på uppdrag av Konstenheten i Skövde kommun.

Skulpturen, som är i brons, är ca 2.20 m hög och står på en ca 5 m hög stenpelare. Skulpturen var ursprungligen grönpatinerad när den ställdes upp 1950.

Konserveringsåtgärder syftade till att ta bort beläggningar som samlats på skulpturen genom många decennier, utan att ta bort den gröna patinan under, samt att skydda patinan med vax. Skulpturen rengjordes med torrisblästring och manuellt, och vaxades på plats på byggnadsställning.

 

Före konservering.

Efter konservering.

Före konservering.

Efter konservering.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram