Gångspel

 

Skulpturgruppen Gångspelet av Risto Karvinen (1945-) står på Parapeten i Helsingborg. Gruppen i brons invigdes 2010 och figurerna är tillverkade efter förlagor i trä som stod på platsen 1994-2010. På uppdrag av Helsingborg kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, och efter förundersökning med åtgärdsförslag av Strandberg 2012, konserverades skulpturgruppen Gångspelet på Parapeten i Helsingborg sommaren 2015 av konservatorerna Helena Strandberg, Lisa Edgren och konservatorsassistent Beata Holmberg.

 

Patinan hade redan efter två år utvecklats i den havsnära utomhusluften till ett mycket fläckigt utseende pga att bronserna var belagda med ett pigmenterat ytskikt.

 

Syftet med rengöringen var att ta bort det tidigare påförda vaxet/ytskiktet, salter och andra beläggningar på bronsen. Syftet var också att utjämna det fläckigheten som uppstått genom den ojämna korrosion där också penselstråk från ytbeläggningen blivit synliga i ytan. Ett jämnare åldrande av bronsen är önskvärt och att ett jämnt kupritskikt utvecklas. Bronserna tvättades först med ånga och hetvatten. Stora delar av ytskiktet och grön korrosion togs bort mekaniskt. För att ta bort ytterligare ytbeläggning på de guldiga områdena värmdes ytan med brännare och torkades med papper. Efter rengöringen vaxades och polerades bronsdelarna.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram