Gustav Adolf

 

Konserveringen av Gustav II Adolf statyn från 1854 utfördes under hösten 2013 och våren 2014. Helena Strandberg Konservator AB utförde arbetet med bronsskulpturen och de fyra kandelabrarna på uppdrag av Göteborgs kommun, genom Park- och naturförvaltningen.

 

Undersökningar

Vid vår besiktning i september 2013 när ställningen byggdes runt skulpturen var det tydligt att många sprickor och utfällningar fanns på skulpturen och även många mekaniska skador på de fyra kandelabrarna. Det hade också borrats hål och gjorts reparationer i bronsen tidigare. Arbetet under hösten 2013 bestod därför i att göra en rad undersökningar för att härleda orsakerna.

 

Videoskopiundersökningen visade att skulpturen var väl bevarad invändigt. Utfällningarna på utsidan visade sig däremot komma från skador i Gustavs vida och komplexa kappa som mäter 8 m i nederkanten. Kärnmassa inuti bronskappan spränger sönder bronsen inifrån. Analyser av utfällningar med med SEM-EDS och XRD visade att kärnmassan främst innehöll gips färgad orange av rost. En utmaning var att åtgärda detta.

Gustav före konservering

Gustav efter konservering

Rengöring och vaxning

Rengöring av roströda gipsutfällningar och svarta korrosionskrustor på bronsen utfördes under våren 2014. Tätning av sprickorna och hålen i kappan som inte reprarerats utfördes med mjukfog som testats. Bronsdelarna retuscherades och vaxades slutligen.

Metallarbete

Metallarbetet på statyn och på kandelabrarna utfördes av metallhantverkare Arta Dheghanpour genom skärning, rensning, svetsning av sprucken brons på kappan. Svärdet som var sprucket rekonstruerades genom nygjutning i brons, och beslag till kandelabrarna gjöts även. Bronsen patinerades för att likna de gamla bronsdelarna.

Gustav II Adolf med kandelabrar efter konserveringen i juni 2014.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram