Järntorgsbrunnen

 

1998-2000 konserverades "Järntorgsbrunnen" i sex delar i brons av Tore Strindberg (1924). Arbetet utfördes på uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret i samband med ombyggnaden av Järntorget.

 

Under arbete med konservering.

Oceanien före konservering.

Oceanien efter konservering.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram