Poseidonfontänen

 

Carl Milles fick uppdraget 1921 av CFL att utföra en springbrunn till Götaplatsen. Brunnskaret i patinerad brons blev färdigt 1927. Det dröjde dock till 1931 innan mittskulpturen kom på plats 1931 och ”Milles grönmålade kolossalbeläte” väckte då uppseende bland allmänheten.

 

Förundersökningar

2010 utförde Helena Strandberg Konservator förundersökningar, historisk undersökning och analys av patina, inför konservering av Poseidon, på uppdrag av Park- och naturförvaltningen i Göteborg i samarbete med SVK.

 

De historiska undersökningarna visade att skulpturen ursprungligen var grönpatinerad enligt Carl Milles intention. Analyser visade att den bruna beläggningen på skulpturen innehöll silikonpartiklar från stora mängder fogmaterial som använts för att täta skålen samt järnpartiklar från gjutjärnsrör i vattenledningssystemen. Encelliga alger växte på den rostbruna beläggningen. Den ljusgröna relativt tjocka patinan på skulpturen innehöll brochantit, tennoxid och troligtvis spår av gerhardit spår (= basisk kopparnitrat) vilket indikerar ursprunglig artificiell patina.

 

Konserveringsens syfte var:

  • Att bevara den ljusgröna patineringen
  • Att ta bort den bruna beläggningen av rost och silikonpartiklar utan att skada den ljusgröna mjuka tunna patinan under
  • Att behandla skulpturen med ett skyddande vax efteråt för att konsolidera och skydda patinan
  • Att finna ett lämpligt vax som bibehåller en grön färgen på patinan .

Konservering

2011 utfördes restaureringen av fontänen. Helena Strandberg var ansvarig konservator och platschef vid konserveringen och utförde metodutveckling för rengöring och vaxning, torrisblästrade, och utförde mekanisk rengöring av brons med skalpell och retuschering/patinering av bronser. Torrisblästring visade sig vara en lämplig metod vid lågt tryck och utfördes tillsammans med ISAB men behövde kompletteras med manuell rengöring. SVKs personal deltog vid den mekaniska rengöringen och vaxningen, under handledning av Helena Strandberg.

 

Samtidigt restaurerades pumphus, rör och utrymmet under fontänen. Ny belysning sattes upp i brunnskaret.

 

Samtliga av Helena Strandbergs rapporter om Poseidon finns att läsa här:

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram