Sjömansmonumentet

 

Sjömansmonumentet (speciellt stenen men också bronser) har spolats med varmt vatten och tryck årligen, från 2002 till 2010. 2007 gjorde Helena Strandberg Konservator en undersökning för att föreslå åtgärder för att rengöra monumentet mer nogrannt.

 

2010 beslöts att efter tester inför rengöring att monumentets bronsdelar skulle torrisblästras. Isblästring ämnar sig ibland mycket väl för rengöring av krustor och beläggningar på bronser, speciellt bronsdelar som stått i regnskugga och har tjockare krustor. I det här fallet blev relieferna renare och fick en slätare och grönare yta.

 

Under arbete med torrisblästring.

Sjömansmonumentet i sin helhet.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram