Vi utförde en förundersökning inför restaurering på uppdrag av Park- och naturförvaltningen 2013. Färgen på pollarna hade börjat flaga och mattas och rost började bli synlig.

 

Ingen skriftlig dokumentation fanns över tidigare åtgärder. Men en ommålning hade skett på 1990-talet. Genom idogt sökande efter personer som var med kunde viss information erhållas.

 

Det fanns många färgskikt kvar på pollarna och de bättringsmålades troligtvis på plats vid detta tillfälle. Den klara orange färgen som syns i underliggande skikt är troligtvis urethanmönja som användas mellan 1960- och1990-talet varefter den fasades ut pga blyinnehållet. Urethanet var kompatibelt med alkyd och linolja. Troligtvis ommålades pollarna på 1990-talet med alkydpansar och alkyd.

 

Vi utförde färgundersökningar av ingjutna färgsnitt i samarbete med Färgarkeologen. Våra SEM-EDS analyser visade spår av oorganiska pigment i linoljan och vi kunde efter analysen föreslå foljande:

 

Täckfärg pollare: Linolja med grafit och vitt pigment

Täckfärg blått band: Linolja med monastralblått brutet

Stjärnor och emblem: Oljeförgyllning med slagmetall skyddat av transparent skyddsförnissa.

 

Färgkoder och förslag på färgsystem gavs i rapporten. Vi rekommenderade att bibehålla färgen och bättringsmåla med kompatibel färg efter förbehandling.

Pollare

 

Pollarna i gjutjärn ställdes upp på Götaplatsen 1923. Vid denna tidpunkt var de även placerade runt det första karet till Poseidonfontänen. På bilden nedan tycks pollarna inte vara färdigmålade.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram