Stora Tuna kyrka

 

Skadeinventering 2012

År 2012 utförde Helena Strandberg Konservator AB i samarbete med Cai Zetterström (Z-metallform AB) en skadebesiktning av staket och gravar i järn på Stora Tuna kyrkokård i Borlänge. Församlingen planerade att inkomma med en ansökan om KAE till stiftet i önskan om att kunna initiera ett regelrätt restaureringsarbete.

 

En översiktlig skadeinventering med åtgärdsförslag gjordes av de 900 m kyrkogårdsstaket som omgärdar kyrkogården. De finns fyra staket som är från olika tidsåldrar: Det äldsta staketet från1860-tal, "Spanskan" är från 1912,ett staket är från 1930-tal, och ett relativt nytt staket köptes in på 1990-talet. Några gravvårdar i järn ingår också.

 

Tillstånd och skador i allmänhet

  • Det är stor biologisk växtlighet på staketen vilket verkar nedbrytande genom att det samlar fukt.
  • De flesta staketen står ostadigt. Stolpar är lösa och infästningar i stensockeln har släppt pga marksättningar och rostangrepp på många ställen. De har lagats många gånger under åren med beslag av olika slag, både mellan staketsektioner och stolpar, och intill stensockeln.
  • Nedsjunkna partier och deformation av sektioner pga marksättningar.
  • Formelement saknas ibland.
  • Sprickor har uppstått ibland pga spänningar i staketkonstruktionen.
  • Omfattande rostangrepp ses pga avflagande färg och stor biologisk påväxt.
  • Slitna färg- och bladguldsytor på stolpknoppar.
  • Grindar är svåra att öppna

 

 

Restaurering 2015-2018

Nu, i april 2015, sparkade restaureringsarbetet igång och en grupp med bred kompetens har tagit sig an uppdraget som kommer att sträcka sig över 3 år. Helena Strandberg är projektledare och konsult vid färgundersökningar och val av metoder och färgsystem.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram