Tritonbrunnen

 

Tritonbrunnen i gjutjärn är utförd av av Eric Unge och uppsatt i Skövde 1859. Restaurering av historiska konstruktioner kräver samarbete mellan många olika specialister.

Konservator Helena Strandberg var beställarens ombud och samordnare för restaureringsprocessen.

Förundersökning

Förundersökningen i detta projekt utfördes av Helena Strandberg 2011. Här undersöktes Tritonbrunnens historia och restaureringshistoria. Teknisk beskrivning, skador, tillstånd, krav till färgsystem, och stränga krav på leverantör beskrevs och åtgärdsförslag.

 

Skulpturen hade på 1980-talet blivit hårt restaurerad och målat med klor-kautchukfärg. Av detta skäl och på grund av att skulpturen utsätts för fuktig miljö och roterande vatten valdes ett modernt färgsystem vid restaureringen (EP-PU).

 

Upphandling

Detta var underlaget till upphandlingen. Uppdraget gick till Z-metallform AB med Sulalampis blästring och industrimålning AB i Södertälje som underleverantör och utfördes under 2011-2012. Metallhantverk som svetsning, lödning och tennspackling utfördes av restaurator Cai Zetterström vid Z-metallform AB. Blästring och målning utfördes av Markku Sulalampi.

 

Samordning

Konservator Helena Strandberg var beställarens ombud och samordnare för restaureringsprocessen.

 

Restaurering

Restaureringen utfördes under 2011-2012 i verkstad. Skulpturen svepblästrades först för att vi möjligtvis skulle kunna hitta färgrester på den tidigare hårt restaurerade ytan. Och vi hittade några färgspår i ett hörn!

 

SEM-EDS analys

Färganalyser utfördes i samarbete med Kerstin Lyckman (Färgarkeologen) som gjorde ingjutna färgsnitt och mikroskopering. Helena Strandberg utförde SEM-EDS och gav förslag på färgkod. Krom identifieras i det gamla färgskiktet vilket indikerar viridian (= hydratiserade formen av pigmentet kromoxidgrönt). Även andra pigment (violetta) kunde skönjas

Färgsnitt av Triton.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram