Villa Kordndal i Mölndal

 

2012 kontaktades Konservator Helena Strandberg för att undersöka kulören på äldre färgskikt på kolonner på Villa Korndal. Skrapning gjordes på en av den södra terrassens kolonner med skalpell i området där fönstret tagits bort där gamla färgskikt från tiden före ombyggnaden av terrassen fanns kvar.

Det äldsta beige gula skiktet (4) syns här med ljusgrå mellanfärg och röd blymönja under. Det vita brutna skiktet (6) som liknar putsens färg (i bakgrunden) tycks vara ett senare skikt från 1800-talet.

Villa Korndal 2011.

Villa Korndal 2011.

Villa Korndal 1980-tal.

Slutsatser

 

  • Den ursprungliga kulören från 1870-talet var troligtvis den beigegula varma färgtonen.
  • På fotot från 1890-talet är färgen ljusare vilket troligtvis är en vit bruten ton med flera lager av vitt under.
  • Under 1900-talets två första decennier var färgen på södra terrassen troligtvis smutsbeige eller beigegrön mörkare, men på västra terrassen tycks balustraderna vara ännu mörkare enligt fotografi.
  • Efter ombyggnaden på 1920-talet har kolonnerna varit mörkt målade.
  • Den sista tiden har färgen varit svart i tjocka skikt.
  • Om beställaren önskar att kolonnerna ska målas i tidiga färgtoner så rekommenderas 1800-talets färger dvs den beigegula varma färgtonen eller den vita brutna från 1890-talet.

 

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram