Vård och underhållsplan för offentlig konst i Halmstad kommun

 

2012 upprättade vi en vård och underhållsplan för den offentliga konsten i Halmstad kommun på uppdrag av Konstenheten, Kulturförvaltningen.

 

Vi hade i samband med detta även en kursdag för personal vid Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen om vård och underhåll av offentlig konst. I samband med detta konserverade vi skulpturen "Flicka i Balja", av Lena Cronqvist som inköpts 2007/2009. Skulpturen blir snabbt tillsmutsad av fågelträck eftersom fåglar bygger bon i de stora träden över.

Hallandsposten 24 april 2013

Artikel ur Hallands Posten 26 april 2013.

"Flicka i balja" av Lena Cronqvist efter konservering.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram