Vård och underhållpslan för offentlig konst i Nacka kommun

Våren 2014 och 2015 upprättade vi en Vård- och underhållpslan för offentlig konst i Nacka kommun, på uppdrag av Kulturförvaltningen.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram