Vård och underhållsplan för gjutjärn

på Östra kyrkogården i Varberg

 

2012 utförde vi, tillsammans med AB Stenkonservering Väst, en Vård och underhållsplan för Östra kyrkogården i Varberg.

 

Vård och underhållsplanen ledde senare till kyrkoantikvarisk ersättning och arbete med konservering av kulturgravar. Arbetet genomfördes av Stenkonservering Väst, efter konsultation från oss i fråga om gravvårdselement i gjutjärn, sommaren 2014.

Gjutjärnsdetalj på gravvård på Östra kyrkogården i Varberg.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram