Analyser

 

Vi är specialiserade på korrosionsfrågor och nedbrytningsmekanismer. Helena Strandberg är oorganisk kemist och konservator och kan bistå med såväl förundersökningen som analyser och tolkning av resultat. Vi tolkar analyser utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv.

 

Vi utför analyser med SEM-EDS (scanning elctron microscopy).

 

Vi planerar ett inköp av en handhållen bärbar XRF (X-ray flourecense analysator). Vi kan då erbjuda tjänster för

- legeringsanalys

- färgpigment

- spårämnen av tungmetaller som bly

 

Vi utför enklare kemiska analyser

 

Vi samarbetar med institutioner som har instrument för analyser, t ex XRD (röntgendiffraktion) för kristallina föreningar.

 

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram