Besiktning och råd

 

Vid förändringar i miljöer som byggnation, trafikomläggningar och markarbete är konst- och kulturföremål utsatta för stor risk. Det sker ofta skador i sådana sammanhang och det är viktigt att tänka preventivt och se till att det finns en riskanalys och plan för föremålen. Det kan också vara ett lämpligt tillfälle att utföra konserveringsåtgärder i samband med flytt eller omgestaltning av en plats.

 

Vi utför besiktning, rådgivning och dokumentation:

  • före och efter flytt och transport av kulturföremål för att säkerställa att det packas in, hanteras rätt och inte skadas.
  • om ett föremål har skadats kan en skadebesiktning utföras för dokumentation och klarläggnade av ansvarsfrågan och åtgärder.
  • en tillståndsbesiktning kan vara aktuellt som ett första steg inför utredning om vidare åtgärder.

 

Packning och tillståndsvärdering

 

Vi arbetar även med preventiv konservering, t ex vid demontering, packning, magasinering och transport av föremål och deltar vid underhållsåtgärder som kan utföras av andra utförare.

 

Råd vid inköp av ny konst

Vi ger också råd i samband med inköp av nya konstverk och vid utplacering av konst. Regelbunden besiktning av konst är andra preventiva åtgärder.

2014 och 2015 besiktigade vi demontering och återmontering av skulpturerna på Olof Palmes plats i Göteborg när markarbete skulle utföras.

Skulpturer i det offentliga rummet är, förutom exponerade för väder, vind och tidens tand, även interaktiva och till stor glädje för platsen. Men, precis som en bil som besiktigas med jämna mellanrum behöver konsten synas så att skador kan upptäckas i tid och åtgärdas.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram