Förundersökningar

 

Innan konserveringen påbörjas bör det göras en förundersökning som anger på vilket sätt konserveringen ska utföras och vilket resultat som önskas.

 

Förundersökningen består ofta av:

  • Genomgång av arkiv och källmaterial
  • Historik tillblivelse och tidigare åtgärder
  • Undersökning av objekt
  • Tillståndsbeskrivning
  • Skadebeskrivning
  • Dokumentation
  • Naturvetenskapliga analyser
  • Metodtest
  • Åtgärdsförslag

 

Helena Strandberg är kemist och konservator och kan bistå med förundersökningar men även med analyser och tolkning av resultat!

 

2014 gjorde vi förundersökningen inför konservering av Europa och Tjuren i Halmstad.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram