Konservering

 

Konservering innebär preventiva eller aktiva åtgärder i syfte att fördröja nedbrytningsprocesser. Det är en tvärvetenskaplig aktivitet som kräver förståelse för materialet såväl som för de värden som föremålen representerar.

 

Vi arbetar med preventiv konservering, t ex vid demontering, packning, magasinering och transport av föremål och deltar vid underhållsåtgärder som kan utföras av andra utförare. Vi ger också råd i samband med inköp av nya konstverk och vid utplacering av konst. Regelbunden besiktning av konst är andra preventiva åtgärder.

 

Vi arbetar som utförare med aktiv konservering av bronsskulpturer. Det kan innebära rengöring för att ta bort skadliga föreningar, beläggningar och klotter och integrera färgkontraster i ytan så att form och ornamentik blir tydligare.

 

På bronsskulpturer lägger vi vax på skulpturerna som skyddar patinan och framhäver formen. För det mesta så använder vi egna producerade vaxer anpassade och testade för varje patina som är unik.

 

Vi utför även aktiv konservering av skulpturer i andra metaller.

 

Vi utför aktiv konservering av inventarier i metall och arkitekturbunden metall.

 

Vi deltar vid restaureringsprojekt av metallföremål, och samarbetar då med specialiserade hantverkare som smed, svetsare, bronsgjutare, kopparslagare, modellör, målare etc.

 

Vi samarbetar med konservatorer specialiserade på andra material vid komplexa problemställningar.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram