Kurser och föredrag

 

Vi skräddarsyr kurser, workshops och föredrag gentemot

  • Förvaltare av offentlig konst
  • De som arbetar med underhåll av offentlig konst
  • Svenska kyrkans personal
  • Konservatorer och andra professionella grupper
  • Universitetet
  • Andra organisationer som har allmänt intresse

Målgrupper kan vara personal från tekniska förvaltningar, driftsavdelningar, trafikkontor, gatuförvaltningar, kulturförvaltningar, parkförvaltningar, museer, kyrkan, studenter, andra konservatorer mm. Ofta kan det leda till en bra dialog när olika yrkesgrupper samlas.

 

Det är mycket som den egna personalen kan göra själva för att vårda kulturföremål. Men ibland går det fel och skador sker pga av försummat underhåll och fel åtgärder. Vad kan den egna personalen göra, och när ska en konservator kopplas in för att bedöma vad som kan göras, beställa eller utföra åtgärder?

 

Ett vanligt upplägg är att ett seminarium först hålls inomhus med bildvisning. Sedan går vi tillsammans ut och ser på föremålen i dess miljö och undersöker specifika problem. Ibland utför vi underhåll av skulpturer tillsammans på plats. Upplägget kan omformas efter behov!

 

Kurs hålls i skulpturkonservering för konservatorstudenter på Göteborgs universitet.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram