Vård- och underhållsplaner

 

En vård- och underhållsplan syftar till att samordna insatser för en hållbar utveckling av kulturföremål och deras kulturmiljöer. De flesta vård- och underhållsplaner som vi upprättar riktar sig till

  • Förvaltare av offentliga konstsamlingar
  • Svenska kyrkan

 

Vård och underhåll av offentlig konst

Skulpturer i det offentliga rummet har komplexa frågeställningar kring bevarande. Kommunerna är förvaltare av en stor konstskatt. Tekniska förvaltningar, Kulturförvaltningar och Parkförvaltningar ansvarar för underhåll och vård av konsten utomhus. Det är mycket som kommunens personal kan göra själva för att vårda konsten rätt. Men ibland går det fel och skador sker pga av försummat underhåll och fel åtgärder. Mer utbildning i bevarandets etik, estetik och långsiktiga åtgärder kan behövas bland de som hanterar den offentliga konsten så att den kan utvecklas hållbart.

Media

2012 upprättade vi en vård och underhållsplan för offentlig konst i Skövde kommun på uppdrag av Konstenheten i Skövde.

0706-580381 helena@hskonservator.se | Postadress & bedsöksadress: Carnegiegatan 18, 414 53 Göteborg

Instagram